[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2023. Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2023: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura w Przemyśle. 415 (kwi. 2023), 1–38.