[1]
Walczyk, K. i Adamowicz, E. 2023. Koniunktura w przemyśle: wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura w Przemyśle. 420 (paź. 2023), 1–26.