[1]
Adamowicz, E. i Walczyk, K. 2023. Koniunktura w przemyśle: październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura w Przemyśle. 421 (lis. 2023), 1–38.