(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2016: Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. KwP 2016, 1-37.