(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle : Czerwiec 2019: Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. KwP 2019, 1-26.