(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2021: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. KwP 2021, 1-38.