(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle : Sierpień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. KwP 2022, 1-35.