(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2023: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. KwP 2023, 1-38.