(1)
Walczyk, K.; Adamowicz, E. Koniunktura W przemyśle: Wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. KwP 2023, 1-26.