(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle: Październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. KwP 2023, 1-38.