(1)
Adamowicz, E.; Walczyk, K. Koniunktura W przemyśle - Styczeń 2019. KwP 2019, 1-32.