Elżbieta Adamowicz, E. A., & Walczyk, K. (2015). Koniunktura w przemyśle : czerwiec 2015: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (321), 1–28. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3204