Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2015). Koniunktura w przemyśle sierpień 2015: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (323), 1–37. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3210