Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2016). Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2016: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (331), 1–37. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3219