Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2019). Koniunktura w przemyśle : czerwiec 2019: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (369), 1–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3259