Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2022). Koniunktura w przemyśle : sierpień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (407), 1–35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3303