Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2022). Koniunktura w przemyśle : grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (411), 1–29. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3308