Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2023). Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2023: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Koniunktura W Przemyśle, (415), 1–38. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3880