Walczyk, K., & Adamowicz, E. (2023). Koniunktura w przemyśle: wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura W Przemyśle, (420), 1–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4153