Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2023). Koniunktura w przemyśle: październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura W Przemyśle, (421), 1–38. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4203