Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2023). Koniunktura w przemyśle: listopad 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura W Przemyśle, (422), 1–35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4254