Adamowicz, E., & Walczyk, K. (2019). Koniunktura w przemyśle - Styczeń 2019. Koniunktura W Przemyśle, (364), 1–32. https://doi.org/10.33119/KwP.2019.364.1