ADAMOWICZ, Elżbieta; WALCZYK, Konrad. Koniunktura w przemyśle: październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH. Koniunktura w Przemyśle, [S. l.], n. 421, p. 1–38, 2023. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4203. Acesso em: 24 maj. 2024.