Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. 2016. „Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2016: Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 331 (kwiecień):1-37. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3219.