Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. 2021. „Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2021: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 391 (kwiecień):1-38. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3287.