Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. 2022. „Koniunktura W przemyśle : Grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 411 (grudzień):1-29. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3308.