Walczyk, Konrad, i Elżbieta Adamowicz. 2023. „Koniunktura W przemyśle: Wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 420 (październik):1-26. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4153.