Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. 2023. „Koniunktura W przemyśle: Listopad 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 422 (grudzień):1-35. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4254.