Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. 2019. „Koniunktura W przemyśle - Styczeń 2019”. Koniunktura W Przemyśle, nr 364 (styczeń):1-32. https://doi.org/10.33119/KwP.2019.364.1.