Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2015) „Koniunktura w przemyśle sierpień 2015: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (323), s. 1–37. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3210 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).