Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2016) „Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2016: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (331), s. 1–37. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3219 (Udostępniono: 24 maj 2024).