Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2019) „Koniunktura w przemyśle : czerwiec 2019: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (369), s. 1–26. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3259 (Udostępniono: 24 maj 2024).