Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2021) „Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2021: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (391), s. 1–38. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3287 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).