Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2022) „Koniunktura w przemyśle : sierpień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (407), s. 1–35. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3303 (Udostępniono: 21 maj 2024).