Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2022) „Koniunktura w przemyśle : grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (411), s. 1–29. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3308 (Udostępniono: 21 maj 2024).