Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2023) „Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2023: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (415), s. 1–38. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3880 (Udostępniono: 24 maj 2024).