Walczyk, K. i Adamowicz, E. (2023) „Koniunktura w przemyśle: wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (420), s. 1–26. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4153 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).