Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2023) „Koniunktura w przemyśle: październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (421), s. 1–38. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4203 (Udostępniono: 24 maj 2024).