Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2023) „Koniunktura w przemyśle: listopad 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”, Koniunktura w Przemyśle, (422), s. 1–35. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4254 (Udostępniono: 22 maj 2024).