Adamowicz, E. i Walczyk, K. (2019) „Koniunktura w przemyśle - Styczeń 2019”, Koniunktura w Przemyśle, (364), s. 1–32. doi: 10.33119/KwP.2019.364.1.