[1]
E. Adamowicz i K. Walczyk, „Koniunktura w przemyśle : grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, KwP, nr 411, s. 1–29, grudz. 2022.