[1]
E. Adamowicz i K. Walczyk, „Koniunktura w przemyśle: listopad 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”, KwP, nr 422, s. 1–35, grudz. 2023.