Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2016: Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 331, kwiecień 2016, s. 1-37, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3219.