Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Czerwiec 2019: Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 369, czerwiec 2019, s. 1-26, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3259.