Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2021: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 391, kwiecień 2021, s. 1-38, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3287.