Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Sierpień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 407, sierpień 2022, s. 1-35, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3303.