Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Grudzień 2022: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 411, grudzień 2022, s. 1-29, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3308.