Walczyk, Konrad, i Elżbieta Adamowicz. „Koniunktura W przemyśle: Wrzesień 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 420, październik 2023, s. 1-26, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4153.