Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle: Październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 421, listopad 2023, s. 1-38, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4203.