Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle: Listopad 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura W Przemyśle, nr 422, grudzień 2023, s. 1-35, https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4254.